Op het gebruik van deze website https://todays-hitradio.nl is de onderstaande disclaimer van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u dan ook geacht kennis te hebben genomen van de disclaimer van Today’s Hitradio en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie:

Today’s Hitradio streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Ook is deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid dan ook samengesteld. Today’s Hitradio staat niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard. U kan deze informatie niet beschouwen als een vervanging van juridisch advies. Aan de informatie kan men dan ook geen rechten ontlenen. Today’s Hitradio aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en ook geen voor het niet goed functioneren van de website. Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zomaar een relatie tussen Today’s Hitradio en de gebruiker van de website ontstaan.

Gebruik van E-mail:

Today’s Hitradio kan niet garanderen dat hij de aan hem gezonden e-mails (tijdig) ontvangt of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails dan niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan dan ook niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Today’s Hitradio te corresponderen, accepteert u dit risico.

Gebruik van Hyperlinks:

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Today’s Hitradio heeft geen invloed op websites van derden en is dan niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Today’s Hitradio aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendom:

Alle publicaties en uitingen van Today’s Hitradio zijn dan ook beschermd door auteursrecht en andere intellectuele-eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag men niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigen, kopiëren of op een andere manier openbaar maken, zonder dat Today’s Hitradio daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven. © 2022 Disclaimer | Today’s Hitradio